T: 0182 – 554989 | E: info@clippz.nl
Privacy policy terug
Privacy verklaring

De gegevens die u via de site van Clippz! Office Supplies (www.clippz.nl) verder te noemen 'webshop', aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk. Wij leggen de gegevens die u bij registratie aan ons verstrekt in een bestand vast. Indien u bestellingen doet via de site, registreren wij deze bestelling op uw account.

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van logistieke diensten. De door u, bij uw inschrijving gekozen gebruikersnaam (e-mail adres) en het daaraan gekoppelde wachtwoord zijn persoonlijk. Wij vragen u hier vertrouwelijk mee om te gaan en uw gebruikersnaam en het wachtwoord uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Wij sturen u geen ongevraagde e-mails in de vorm van nieuwsbrieven of andere uitingen. Dit tenzij u zich daarvoor heeft aangemeld. Afmelden kan op ieder gewenst moment via de accountgegevens. Wel sturen wij u ongevraagd e-mail berichten in relatie tot een geplaatste bestelling. Dit met als doel u te informeren over een door ons ontvangen bestelling en de status daarvan.

De gegevens die over u worden verzameld, worden beheerd door Clippz! Office Supplies. Persoonlijke informatie die u verstrekt tijdens de checkout in de webshop, worden door ons op geen enkele wijze opgeslagen binnen de webshop. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt ter verificatie en authorisatie van de betaling.